Lebensbaum - Ulrich Walter

Lebensbaum е една изцяло "зелена" компания, която ви предлага най-високото био качество, без компромиси. В техните продукти се влагат 100% органични суровини, отглеждани в съответствие с изискванията към биологично чистото земеделие, без използване химически торове и пестициди. Вместо това, за жизнеността на растенията и за насърчаване на добивите се разчита на плодородните почви на Долна Саксония, поддържането на оптимална височина на растенията и сенчести дървета, които да ги предпазват от изсъхване. Това са предпоставките за качеството на техните органчни суровини и за опазване на екосистемата. Без ароматизатори. Без генно инженерство. С помощта на строг контрол по качеството по цялата верига на доставките - от полето до крайния продукт - техните изисквания към доставчиците им далеч надхвърлят законовите изсиквания. Като част от IFS-сертифицирани производствени стандарти продуктите се тестват многократно през всички етапи на производството. Всички химични и микробиологични анализи се извършват от реномирани акредитирани лаборатории. Наред с това, техният производствен процес е съобразен с отговорността по опазване на климата -разчита се на геотермално отопление за производствените нужди и в предприятието се консумира 100% зелена електроенергия. Lebensbaum влагат не само голям опит, но и голямото си сърце в производството на най-доброто за вас и вашите любими хора.


Няма производители в списъка.

Lifestore.bg © 2019 - Всички права запазени.