• Вход
  • Регистрация

При всяка поръчка над 100 лв. избери безплатен продукт.

Условия за ползване

Условия за ползване

Интернет страницата www.lifestore.bg представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ЛАЙФСТОР ООД.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на хранителни добавки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента.

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка. Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. ЛАЙФСТОР ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Фирма ЛАЙФСТОР ООД е вносител за България на продуктите на марките, които са представени на сайта.

Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ЛАЙФСТОР ООД.

Дефиниции

"Потребител" - това е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ЛАЙФСТОР ООД.

"Артикули" - това са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" - това е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул / Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" - това са всички действия, осъществявани от ЛАЙФСТОР ООД при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЛАЙФСТОР ООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на сайта на ЛАЙФСТОР ООД на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставяните Услуги от ЛАЙФСТОР ООД чрез този сайт.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на Артикул / Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Начини на плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителя заплаща определената сума на място при доставка от куриер.

Права и задължения на потребителя

Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:

- Името: "ЛАЙФСТОР" ООД, ЕИК: 202956771

- Адрес на регистрация: град София 1618, ул. Купените №10

- Централен офис: град София 1618, ул. Флора №65, Eurocenter, ет. 5

- Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за тяхното представяне в интернет сайта.

- Цената на продуктите е изписана на страниците за представяне на съответния продукт като тя е с включено ДДС.

- Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите можете да видите в страницата "Информация за доставка" в нашия сайт.

- Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите.

- Начините за доставка са описани подробно в страницата "Информация за доставка" в нашия сайт.

Отказ от закупените продукти

Потребителите на този онлайн магазин имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 14 календарни дни, считано от датата на тяхното получаване на посочения адрес за доставка, съгласно чл. 50 от ЗЗП в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не са увредени и е налична оригиналната им опаковка, като също така е запазен и търговския им вид (всички етикети, стикери и други, трябва да присъстват на стоката във вида в който тя е била получена), съобразно случаите предвидени в чл. 54, ал.3 и чл.55 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, Потребителя може по избор:

- да попълни и изпрати стандартен формуляр (" Приложение No. 6 към чл. 47 ал. 1, т. 8 и чл. 52 ал. 2 и 4 ") за упражняване правото на отказ от договора.

- да подаде формулярa за отказ на имейл: office@lifestore.bg .

- да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за потребителя начин (телефон, факс, писмо, изпратено по пощата, писмо изпратено по електронна поща и др.).

Потребителят няма право на отказ от поръчания и замяна на полученият и заплатен артикул/артикули и транспортни разходи при изпълнение на условията по чл. 57, ал. 1, ал.3, ал.5 от ЗЗП.

Потребителят трябва да върне получените артикули на адрес: гр. София, ул. Флора 65, Eurocenter, ет. 5 за собствена сметка.

При заявен от потребителя отказ и същия потвърден от ЛАЙФСТОР ООД съгласно чл.55, ал.1 от ЗЗП, ЛАЙФСТОР ООД възстановява единствено стойността на артикула/артикулите, но не и стойността на транспорните разходи по целия път от производителя до посочения от потребителя адрес за доставка.

Важно: Моля, свържете се с нас на телефон 0883 220 037 за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуките или услугите, предоставяни от ЛАЙФСТОР ООД.

Права и задължения на ЛАЙФСТОР ООД

ЛАЙФСТОР ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

ЛАЙФСТОР ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на сайта на ЛАЙФСТОР ООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ЛАЙФСТОР ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

ЛАЙФСТОР ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЛАЙФСТОР ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

ЛАЙФСТОР ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ЛАЙФСТОР ООД.

ЛАЙФСТОР ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.

ЛАЙФСТОР ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.lifestore.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. ЛАЙФСТОР ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.lifestore.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЛАЙФСТОР ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети ЛАЙФСТОР ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ЛАЙФСТОР ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС.

Ползване на отстъпки, промо кодове и подаръци

В електронния магазин на Lifestore, имате възможност да ползвате различни варианти на отстъпки и промоции:
  1. Ако притежавате регистриран акаунт при нас, с всяка покупка ви се начисляват бонус точки, които можете да ползвате под формата на реални пари в следващите си поръчки по ваше осмотрение. Всеки продукт се оценява на различен брой бонус точки. Бонус точките се равняват на пари и се трупат в акаунта ви, независимо дали продуктът е в намаление или не.  Една бонус точка се равнява на една стотинка. 
  2. Ако разполагате с Промо Код, ползвайте го за всяка поръчка. Промо кодът е валиден само:
    1. за продукти, които в момента на ползването му, не са намалени;
    2. за продукти, които не са от следните марки: Green Pasture, Researched Nutritionals, MitoCare, SANUM KEHLBECK, Laves, Aires Technologies, Santevia, Nutrined, Symbiofarm GmbH и следните продукти на Plameca: Алое Вера Премиум и Биоидентичени хормони.
  3. С поръчки достигащи определени и регламентирани  суми, имате възможност да изберете и получите подарък. Тази промоционална активност не е активна по време на мащабни промоции като Здрав Петък и Разпродажби.

Lifestore си запазва правото да променя условията по промоционалните си активности.

Изменения на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЛАЙФСТОР ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях.

Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ЛАЙФСТОР ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ЕКСПРЕСНА И ЛЕСНА ДОСТАВКА

100% СИГУРНОСТ ПРИ ПЛАЩАНЕ

БЪРЗА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

ГАРАНТИРАНО ТОП КАЧЕСТВО

ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА


Получавай актуални оферти, промоции и новини, като се абонираш за седмичния ни бюлетин!